At Home in Europe

In het Torentje:
Mark groet s-morgens de dingen
dag bruine tafel, dag bruine stoel,
dag blonde geert, wat is nu weer uw doel?
Volstrekt onnodig brengt het kabinet-Rutte ons land in een schadelijke verlegenheid in Europa. Een schade die vergelijkbaar is met de doorbreking van het stilzwijgen van de RK Kerk over kindermisbruik. – Overdreven? Luister naar het volgende en oordeel dan.
Op 6 maart werd Rutte in het vragenuurtje van de Tweede Kamer door PvdA-kamerlid Martijn van Dam nog eens aan de tand gevoeld over zijn onderhoud in Brussel met Europarlement-voorzitter Schulz over het PVV-”Polenmeldpunt”.
Na afloop daarvan (2 maart) verklaarde Schulz dat “Rutte op twee verschillende borden schaakt”, omdat hij (ik zeg het maar even in mijn eigen woorden) enerzijds het racisme en de discriminatie van de PVV tolereert en zelfs faciliteert, maar anderzijds doet alsof er niets aan de hand is met zijn brave conservatief-christendemocratische minderheidskabinet. Rutte reageerde niet daarop. (Binnenskamers moet hij hebben gegrapt, dat Schulz het verschil tussen een schaak- en een monopolie-spel niet ziet. Daar wint de Bank immers altijd, ha, ha ha!)
Maar, verklaarde Schulz ook, “tijdens het gesprek heeft Rutte afstand genomen” van het PVV-Polenmeldpunt. Immers, aldus het gespreksverslag: “Hij zei: ‘Ik ben het er niet mee eens. Niet met de inhoud en niet met de vorm’.” En toen Schulz vroeg, “Moet het Nederlandse kabinet daarvan dan geen afstand nemen?”, antwoordde Rutte: “Maar dat doe ik toch? Ik neem afstand!“. (Bron: NRC 7 maart 2012 en eerder – achter betaalmuurtje)
In het debatje met Martijn van Dam ontkende Rutte niet dat hij dit gezegd had tegen Schulz. Maar hij liet de interpretatie voor rekening van de heer Schulz. “Ik zeg dus niks over de heer Schulz”, aldus Rutte tegen Van Dam.
Om te begrijpen hoe Rutjes denkt zijn dubbelspel met de PVV te kunnen voortzetten, ten koste van steeds grotere Nederlandse belangen in Europa, creëren we hier maar even een scène  die uit het leven van het bruine kabinet gegrepen zou kunnen zijn:
Ha ha ha!, klinkt het in het Torentje, als Mark Rutte op 1 maart uit Brussel terugkomt. Mark, jongen, je hebt toch niet voor niets getraind in de debatingclub van het Leidsch Studentencorps! Schulz is duidelijk geen Socrates, anders had hij mijn sofistische foefje meteen doorgehad. “Ik” neem afstand, heb ik gezegd, hi hi hi! Maar, a. “ik” ben het kabinet niet volgens de Nederlandse grondwet (dat ligt in de meeste landen anders, HR), en b. ik heb niet gezegd, welke soort afstand.
Ik neem immers procedureel afstand met het argument dat ik niet op elk pvv-partij initiatief hoef te reageren en ik laat in het midden of ik er wel politiek of moreel afstand van neem. Zodoende ben ik gedekt naar Geert toe. 
Dus ze zoeken het op 15 maart in het Europarlement maar uit. Ik ben aan alle kanten gedekt! Markje Rutte wint van Europa op alle fronten. Houzee!
“Ja Mark”, giechelt Maxime die juist binnenkomt, “je had zo bij onze Jezuïeten in Maastricht kunnen intreden! Die deden hetzelfde, wanneer er weer eens een gevalletje van seksueel misbruik door een pater naar buiten kwam. Ze zeiden: ‘De bevoegde kerkelijke autoriteiten hebben de zaak in onderzoek. We kunnen ons niet veroorloven, om op elk individueel geval te reageren. Maar het moge duidelijk zijn, dat de Kerk voor dergelijk gedrag niet verantwoordelijk kan worden gehouden.’ Dus ze namen afstand, zeker, maar gedoogden feitelijk het misbruik. Nou, dat doe jij nu met Geertje!” 
En die avond werd er nog lang gegiecheld en op schouders geslagen in het Torentje.
Terug naar de harde werkelijkheid. – Met mijn excuses aan de Jezuïeten en aan de vele Katholieken van goeden wille.
Mark en Maxime, verwend als ze zijn door het ontbreken van stevig oppositioneel tegenspel in Den Haag, vergeten een paar dingen:
1. Schulz is geen Gerdie Verbeet. Een EP-voorzitter heeft veel meer macht en gezag. Schulz zal die zeker gebruiken en is geloofwaardiger dan giechelmans, die niet eens naar het EP durft te komen.
2. Je moet toch met blindheid geslagen zijn, of verslaggever bij de Nederlandse media, om niet te zien, hoe inconsequent Rutte’s standpunt over het PVV-Polenmeldpunt is!
Immers: Als Wilders piept, dat de PVV* wordt genoemd in een Duitse voorlichtingsbrochure tegen het gevaar van rechtsextremisme, dan klimt de minister van buitenlandse zaken hoogstpersoonlijk in de telefoon naar mevrouw Schnarrenberger en mompelt later in Den Haag iets over “verkeerde suggestie”.
Hoezo dus? Is dit: Niet reageren op zaken de partij van Wilders betreffende?
*(Sterker nog, de PVV wordt in de hele brochure niet genoemd, alleen Wilders zijn foto staat piepklein op een webpagina van de partij Die Freiheit. Ik verzeker u, het zou moeilijk zijn geweest, om pagina’s van Die Freiheit en PI te vinden, waarop Wilders’ konterfeitsel NIET voorkomt! – Maar daarop komen we nog eens terug.)
En immers, als de Nederlandse ambassadeur André Haspels in Zuid-Afrika op zijn persoonlijkefacebookpagina onder andere een link heeft naar een facebookpagina die heet “Geen regering met de PVV” (overigens de mening van de meerderheid van het Nederlandse volk, zie Krapuul), piept Wilders, en prompt krijgt de arme man een aanwijzing om die link weg te halen van de minister van Buitenlandse Zaken. Tot verontwaardiging van de medezeggenschapscommissie van BuiZa.
– Hoezo dus? Is dit “niet reageren op zaken die de PVV aangaan”?
En tenslotte: Het kabinet neemt geen standpunt in over het PVV-Polenmeldpunt, maar stuurt wel zijn permanente kop-van-jut Gerd Leers naar Polen en andere getroffen landen, om daar uit te leggen, wat blijkbaar van Wilders niet openlijk mag worden gezegd. Leers moet hebben gefluisterd, dat de Polen maar een beetje racisme en discriminatie moeten accepteren, want anders komen de socialisten aan de macht in Den Haag. Wat kon de veelgeplaagde masochist anders zeggen?
– Hoezo dus? Reageert het kabinet niet op PVV-partij-initiatieven?
Kom nou!
En u dacht dat ze in Brussel op hun achterhoofd gevallen zijn?
Kom dan op 15 maart in het EP eens kijken naar de puinhopen die het bruine kabinet overlaat van de Nederlandse reputatie.
Volstrekt onnodig brengt het kabinet-Rutte Nederland in een schadelijke verlegenheid in Europa. Een schade die vergelijkbaar is met die ontstond bij de algemene veroordeling van het stilzwijgen van de RK Kerk over kindermisbruik. – Overdreven? – Is het PVV-meldpunt dan geen uitlokking tot Polenmisbruik?
En, als het dan geen kabinets- maar een partij-aangelegenheid zou zijn, waarom uiten CDA en VVD als partijen dan geen veroordeling?
Geert Wilders gijzelt via CDA en VVD u en mij, om zijn mensenmisbruik te gedogen!
(Foto-onderschrift vrij naar de dichter Paul van Ostaijen, 1926)
Verscheen 8 maart 2012 op Krapuul.nl

Posted by Huib Riethof

March 25 (26), Mr. Geert Wilders, Dutch MP and leader of an authoritarian movement (no membership, one leader), called the ‘Freedom Party’ (PVV), spoke at a meeting in Rome, Italy.
In addition to what Mr. Wilders will have to say himself about his actual position and perspectives in Holland and elsewhere, we’d like to mention, that his hosts (the Italian Magna Carta Foundation) are closely linked to media tycoon and  much criticized populist head of Government Silvio Berlusconi as well as to the American Enterprise Institute (AEI). The AEI, as is well known, are under neo-conservative influence.
But, actually, neither the AEI, nor the main neocon publication (The Weekly Standard, Washington DC) seem to be much in favor of a crusade against Islam as such. The US Neoconservatives consider religion, Christian or not, as an efficient disciplining tool for the masses. That is, why AEI and WS scarcely mention the Dutch peroxyd blond verbal crusader against Islam. They prefer a more subtle approach.
Wilders is trying to establish an international federation of anti-Islam movements. He has already a name for it: ‘Geert Wilders International Freedom Association’ (GWIFA). GWIFA should be established in the US. But, alas for him, large egos like Robert Spencer, Pamela Geller and Daniel Pipes, are not in a mood to leave the stage and put up a wooden shoe loon as their mascot.

Wilders’ GWIFA effort limits itself, up to now, to an association with a remarkably un-sexy ex-christian democrat from Berlin, Mr. Stadtkewitz. Other potential allies, like the Flemish VB and the Austrian FPÖ are, for the moment, under Geert’s ban because of their too close association with an anti-semitic past.
Wilders’ invitation by the Italian foundation can only be explained by the presence, as it’s international secretary, of Anita Friedman. Friedman is head of an association “We’ll Meet in Jerusalem” and she comes from an active Zionist American family.
I do not know yet, if Wilders’ speech (see below) had any impact in Rome or in Italy. But, whatever it did, or didn’t, it helps us to study the actual level of folly, idiocy and despicable hate-mongering that Mr. Wilders and his American-Israeli funders try to make us believe at this point of time.

The Failure of Multiculturalism and How to Turn the Tide
Signore e signori, ladies and gentlemen, dear friends of the Magna Carta Foundation, molte grazie. Thank you for inviting me to Rome. It is great to be here in this beautiful city which for many centuries was the capital and the centre of Europe’s Judeo-Christian culture.

Wilders speaks of a “Judean-Christian culture”, leaving out the “humanistic”, “rationalistic” or “laic” component he always features. That is remarkable. The city of Rome was for a long time opposed to the introduction by 4th century emperors like Constantine of Christianity as a state-religion. It sticked to its centuries-old tradition of polytheïstic and rational philosophy. Even now, a self-conscious Roman upper class loathes the Vatican and it’s pretensions.
1st-4rd Century Jews were confined to a poor ghetto that existed already under Nero (Year 20-40). Christians were considered a Jewish sect. Persecuted by all emperors up to Diocletian (300) as well as the Jews proper. Until deep into the 6th century, the Bishop of Rome struggled to be recognized as head of the Western Roman Catholic Church. The Byzantine colleague had much more power.
Rome, on the brink of the Middle Ages, was neither Jewish, nor a Christian centre.

Together with Jerusalem and Athens, Rome is the cradle of our Western civilization – the most advanced and superior civilization the world has ever known.

Nothing against mentioning of Athens an Jerusalem. But Wilders’ classification of the civilization (culture?) of Rome as “the most advanced and superior civilization the world has ever known.”, when speaking of early medieval Rome that is, at best, an exaggeration. Jews were mostly exiled to the upper Rhine valley. Theological thinking and renovation came from North Africa (Augustinus), from Egypt, Syria and Babylon, not to speak of Constantinople. And the Islamic renovation had yet to start
As Westerners, we share the same Judeo-Christian culture. I am from the Netherlands and you are from Italy. Our national cultures are branches of the same tree. We do not belong to multiple cultures, but to different branches of one single culture. This is why when we come to Rome, we all come home in a sense. We belong here, as we also belong in Athens and in Jerusalem. And the Islamic renovation had yet to start.

It is important that we know where our roots are. If we lose them we become deracinated. We become men and women without a culture.

So, now we know where “our” roots are. In a small, uncultured and ailing city in Italy. Goats were herded between the ruins of the Roman Forum. Roman bishops were people who could not write or read. There are stories, that one Roman bishop even was a … woman! It is a favor of History, that Babylonian and Spanish Jews and Muslims rediscovered Greek Philosophy, translated Plato and Aristoteles into Arabic, so that (much) later on, those texts could be read in Latin, as the Renaissance imposed itself upon stubborn stupidity and superstition.

I am here today to talk about multiculturalism. This term has a number of different meanings. I use the term to refer to a specific political ideology. It advocates that all cultures are equal. If they are equal it follows that the state is not allowed to promote any specific cultural values as central and dominant. In other words: multiculturalism holds that the state should not promote a leitkultur, which immigrants have to accept if they want to live in our midst.

We are only at the 4th paragraph of Mr. Geert Wilders’ Philippica, and many are to follow. But he gives us already the root of all of his reasoning: The existence of a so-called “leitkultur”. And, as if that were not enough, Mr. Wilders assumes, that “the State” has to maintain that “Kultur”. Not the Church, not the Philosophers, nor Sociologists or Psychiatrists, no, the State.
Of course, he does not speak of common people. Of voters and members of social organizations. No, no, for Mr. Wilders, it is the “State” that is reponsible for maintaining something that he defines als “Leitkultur”.
Traditional Liberals, or Conservatives like Burke, are full out against any state-intervention into the beliefs and thoughts of citizens. Wilders sides with authoritarians like Bismarck (“Kulturkampf” against Catholics and Social Democrats) and even less palatable ideologies of the 20th century.

Intermediate conclusion: Mr. Wilders invents a “judeo-christian” myth, connected to the city of Rome. It’s “culture” is “superior”, right from the start, to all other “cultures” in the world. Not the Church or the Philosopher, but the “State” must impose that culture on it’s citizens, old and new. It has to reject everything new that comes from outside it’s cultural sphere. 

This may seem already outlandish and retrograde. But madness has no limits. You’ll have to get used to more and worse. Accompany us into the fairy world of a paranoiac! You’ll have to see why wrong roots produce inevitably the wrong people. (Geert Wilders in Rome (2)).

Posted by Huib Riethof

Next Monday October 4 we will know, if a new Dutch Government composed of Conservative Liberals (VVD) and Christian Democrats (CDA), passively supported by the Islamophobe PVV contraption of Mr. Geert Wilders, will ask for confidence in the Dutch Parliament. If all turns out well for Mr. Mark Rutte, the VVD party leader and Prime… » read more

Posted by Huib Riethof

Bei den Europawahlen in 2009 hatte Herr Wilders’ rassistische “Partei” PVV ein Drittel der holländischen Stimmen bekommen. Seitdem, gibt es 9 Leute im Europaparlament, die nichts anderes tun als Geld verdienen für die PVV-Parteikassa und den europäischen Aufbau sabotieren. Wilders Partei hat heute bei den nationalen Wahlen weniger Stimmen bekommen: 16%. Für mich ist es… » read more

Posted by Huib Riethof